Færre innvandringer og uendret antall utvandringer

Sstørst nettoinnvandring er fra Polen.
Antall innvandringer sank betraktelig i 2020, viser ferske tall.
6Shares
Koronaåret 2020 ble også spesielt i flyttestatistikken. Antall innvandringer sank betraktelig i 2020, samtidig var antall utvandringer på nivå med 2019. Det var fremdeles størst nettoinnvandring fra Polen, selv om antallet hadde sunket litt, fra 2 250 til 2 010, med 1230 færre innvandringer og 1000 færre utvandringer.

Nettoinnvandringen fra Sverige økte noe (+540), og hovedgrunnen var at utvandringen til Sverige sank med 770 fra året før.

Les hele sakenKoronaflytting og andre flyttinger i 2020 (SSB, 26.04.21)

Se oppdatert statistikk omFlyttinger – Innvandring og utvandring, etter statsborgerskap, 1. januar 2021 (SSB, 26.04.21)