Vikens første flerkulturelle råd er konstituert

Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken tok sted tidligere i uken.
Foto: viken.no
– Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet.

8. juni ble rådet formelt konstituert, og fylkesrådslederen var blant dem som hilste det nye rådet velkommen.

I møtet ble Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.

– Det er viktig at alle de har en stemme, og at alles perspektiver blir hørt og tatt hensyn til i behandling av politiske saker. Ekstra viktig er det når vi utvikler mangfolds- og integreringspolitikken, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna til viken.no.

Krever solidaritet

Lokalsamfunn, frivilligheten, næringslivet og det offentlige skal gå sammen for å sørge for godt og vellykket integreringsarbeid.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen.

– Som også fylkesrådslederen var inne på, representerer dere en stor andel av befolkningen i Viken, og de har en viktig stemme gjennom dere. Fylkestinget ser fram til å samarbeide med dere, og ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet som står foran dere, sier fylkesordføreren.