Ett av ti barn tvunget ut i barnearbeid

En ny rapport fra ILO og Unicef viset at antallet barnearbeidere i verden ved starten av 2020 var 160 millioner.
Foto: Karen-Margrethe Ali
Verden har, for første gang på to tiår, hatt en oppgang i antall barn som er tvunget ut i barnearbeid. Koronapandemien kan gjøre ting stadig verre, advarer FN.

I en felles rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef heter det at antall barnearbeidere i verden ved starten av 2020 var 160 millioner. Dette var 8,4 millioner flere enn for bare fire år siden.

Barnearbeiderne utgjør nesten ti prosent av alle verdens barn, og andelen har ikke endret seg merkbart. Men antallet har økt siden det er blitt flere barn i verden.

Barn mellom fem og elleve år utgjør mer enn halvparten av barnearbeiderne. Gutter utgjorde 97 av 160 millioner barnearbeidere i begynnelsen av 2020. Dersom man teller med barn som gjør husarbeid minst 21 timer i uka, blir det imidlertid langt mindre forskjell mellom kjønnene.

70 prosent av barnearbeidet gjøres i primærnæringer, 20 prosent i tjenestenæringer, og 10 prosent i industrinæringer.

ILO og Unicef advarer om at ytterligere 50 millioner barn kan bli tvunget til barnearbeid de neste to årene om det ikke gjøres mer for å motarbeide fattigdom på globalt plan. Unicef-toppen Henrietta Fore advarer om at koronakrisen gjør den vanskelige situasjonen enda verre.

– Familier må ta hjerteskjærende valg idet økonomier stenges ned, skoler stenges, og statsbudsjett krymper, sier hun.

Dette gjelder blant annet gruvearbeid, arbeid som innebærer bruk av store maskiner, og barn som jobber mer enn 43 timer i uka, noe som gjør det nesten umulig å gå på skole. 79 millioner barn har slikt farlig arbeid, et antall som har økt med 6,5 millioner.

Situasjonen er verst i Afrika sør for Sahara. Her har befolkningsveksten og ekstrem fattigdom tvunget ytterligere 16,6 millioner barn ut i barnearbeid siden 2016. Nesten ett av fire barn i Afrika sør for Sahara er allerede tvunget ut i barnearbeid, mot 2,3 prosent i Europa og Nord-Amerika.