Lisa Cooper ny styreleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Amerikanskfødte Lisa Copper er utpekt til styreleder i AHO-
Lisa Cooper blir ny styreleder, og Bård Folke Fredriksen, Mathilde Aggebo og Jacob Aars blir styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i neste periode.

Kunnskapsdepartementet har utpeikt ny styreleder og nye styremedlemmer ved AHO for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

– Lisa Cooper er en dyktig og engasjert styreleder med svært god kjennskap til AHO. Jeg tror det nye styret vil bidra til å styrke AHO som høgskole, og jobbe for forsking og et enda tettere samarbeid med næringslivet og offentlig sektor til beste for studentene, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til regjeringen.no.

Cooper kjenner høgskolen godt som tidligere styremedlem. Cooper har bred leder- og styreerfaring fra både offentlig og privat virksomhet og er administrerende direktør i Catalysts. Cooper har også internasjonal erfaring.