Større sprik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

Innvandrerelever gjør det bedre på muntlig eksamen enn det de får i standpunkt. Samtidig har de lavere gjennomsnittlig skriftlig eksamenskarakter.
Foto: Janet Ohemeng
Det er større karakterforskjeller blant innvandrere enn øvrig befolkning både i grunnskolen og i videregående opplæring, melder Statistisk sentralbyrå.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sett på unge innvandreres standpunkt- og eksamenskarakterer i utvalgte fag i grunnskolen og videregående opplæring.  Analysen viser at innvandrerelevene har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn andre elever. Forskjellene blir noe mindre når SSB også tar med andre faktorer som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

Innvandrerelever gjør det bedre på muntlig eksamen enn det de får i standpunkt. Samtidig har de lavere gjennomsnittlig skriftlig eksamenskarakter. Denne forskjellen mellom standpunkt- og skriftlig eksamenskarakter finner vi både blant elever i grunnskolen og elever i videregående opplæring, heter det i SSB-artikkelen.

For grunnskoleelever ser man størst forskjeller mellom gjennomsnittlig standpunkt- og eksamenskarakter blant de som var 13 år eller eldre når de innvandret.  For videregående har denne gruppen større differanse mellom standpunkt- og skriftlig eksamenskarakter i syv av åtte fag sammenlignet med den øvrige befolkningen.

For innvandrere som innvandret ved en yngre alder ser vi denne forskjellen mellom vurderingsformene i noen færre fag og med lavere differanse, skriver SSB.