Smitte fra utlandet femdoblet i Oslo den siste måneden

korona, covid
Nå faller smitten mer enn dobbelt så mye på Stovner som i resten av byen. Andelen nye smittede falt 35 prosent i bydelen i uke 4. I Oslo som helhet er nedgangen på 14 prosent, melder Aftenposten i dag.

Ved månedsskiftet juni-juli kom bare 9 prosent av Oslos koronasmitte fra utlandet. Omtrent samtidig kom det store lettelse i regelverket for utenlandsreiser. Det førte til at mange flere nordmenn krysset grensene og det har fått en umiddelbar effekt i Oslo, skriver Aftenposten.

I forrige uke hadde andelen av smitten som hadde skjedd i utlandet, økt til 37 prosent. I absolutte tall har utenlandssmitten økt fra 11 av totalt 121 smittede i uke 26 til 54 av til sammen 147 smittetilfeller i uke 29.

Det går fram av den siste ukerapporten fra Oslo kommune. Utviklingen bekymrer Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap)

Sykdomsvarianten som nå er i ferd med å ta over helt i Norge, er den såkalte deltavarianten, som først ble oppdaget i India. Den sto i forrige uke for 85 prosent av smittetilfellene i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I Oslo er andelen helt uvaksinerte høyest i Søndre Nordstrand bydel med 20 prosent. Fire bydeler har 19 prosent uvaksinerte: Gamle Oslo, Bjerke, Stovner og Alna, går det fram av ukerapporten fra kommunen.

Det er flest uvaksinerte i aldersgruppen 18 til 44 år med en andel på 20 prosent. Blant folk i alderen 45 til 54 år er andelen uvaksinerte 12 prosent.

Til sammen er vel 80.000 personer i alderen 18 til 54 ikke vaksinert i Oslo. Blant dem over 55 år er det til sammen om lag 14.000 uvaksinerte.

Fra 1. til og med 25. juli ble det i alt registrert 559 koronasmittede i Oslo, men de fleste, 484 av 559, er under 40 år gamle. Det tilsvarer en andel på 86,5 prosent.