Sykepengeretten kan bortfalle ved ferie utenfor EU

Ferie i land utenfor EU kan føre til at folk mister sykepengene.
Foto: Unsplash/Ethan Robertson
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier ansatte ikke har rett på sykepenger når de befinner seg utenfor EU/EØS-området.
13Shares

Simployers rådgivere får hvert år etter sommeren mange spørsmål knyttet til sykdom i ferien og krav om ny ferie senere.

Mange vet at ansatte kan kreve ny ferie senere etter sykdom i ferien. Ikke alle er klar over at de må ha befunnet seg innenfor EU/EØS for at den utsatte ferien skal være betalt.

– Mange tenker ikke over at det er to regelverk å forholde seg til ved sykdom i ferien; et som regulerer retten til utsatt ferie og et annet som regulerer retten til sykepenger. Hvis den ansatte har rett til utsatt ferie, men ikke har rett til sykepenger, vil det ikke følge penger med når ferien skal tas ut senere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Ikke sykepenger utenfor EU

For at den ansatte skal ha rett til sykepenger, er det blant annet et krav at han eller hun må befinne seg innenfor EU/EØS-området.

– Er man for eksempel på ferie i Tyrkia, Pakistan eller USA når man blir syk, har man ikke krav på sykepenger for sykdomsperioden. Når ferien da blir omgjort til sykefravær, skal man trekkes i lønn for denne perioden, sier Brostrøm.

Brudd i arbeidsforholdet

Hvis den ansatte ikke kommer seg hjem før det har gått 14 dager, kan det bli enda mer dramatisk.

– I de tilfeller arbeidstaker oppholder seg utenfor EU og ikke kommer seg hjem etter endt ferie, kan oppholdet gi et avbrudd i arbeidsforholdet. Om avbruddet overstiger 14 dager, vil retten til sykepenger fra arbeidsgiver falle bort. Dette kan også skje i tilfeller der barn eller andre familiemedlemmer blir syke, og arbeidstaker ikke kommer seg hjem etter ferien, advarer Brostrøm.