UDI suspenderer utreiseplikt for ukrainere

UDI har besluttet å suspendere utreiseplikten for ukrainske borgere.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet å suspendere utreiseplikten for ukrainske borgere inntil videre etter Russlands angrep på landet.

Foreløpig får vedtaket få praktiske konsekvenser. Ved utgangen av januar var det ingen utreisepliktige borgere fra Ukraina i Norge, får NTB opplyst fra UDI.

I februar er det kommet seks asylsøkere fra Ukraina til Norge, og disse vil ikke omfattes av 48-timersprosedyren for asylsøkere med antatt grunnløse asylsøknader som borgere fra Ukraina til nå har vært omfattet av.

Ukrainske borgere som oppholder seg i Norge på tillatelser som løper ut, vil kunne fortsette å oppholde seg her inntil ny informasjon blir gitt, uten at det får konsekvenser, opplyser UDI.

– Når det gjelder asylankomster, så har vi ikke sett en økning som følge av situasjonen i Ukraina, men UDI er til enhver tid forberedt på å håndtere økte ankomster av asylsøkere, het det i en pressemelding fra UDI torsdag.

I 2020 ble det behandlet 16 asylsøknader fra ukrainske borgere, og to fikk opphold. I 2021 søkte tre ukrainere om asyl i Norge, men alle fikk avslag.

Til sammen i løpet av 2020 og 2021 har vel 1.500 arbeidsinnvandrere og sesongarbeidere fra Ukraina fått arbeidstillatelse i Norge.

(©NTB)