– Skap arenaer som fremmer inkludering

Rundt 350 samlet seg på Stovner for å markere FNs Internasjonal dag mot rasisme. Stortingspresident Masud Gharahkhani var en av de som holdt appell.
Foto: Ajfer Husejin
21. mars markerte LIN og Stovner Frivilligsentral Internasjonal dag mot rasisme.
121Shares

Rundt 350 mennesker samlet seg på Stovner for å markere den viktige dagen. 15 personer holdt appell mot rasisme, blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, ifølge linorg.no.

Yasir Ahmed, styreleder i LIN holdt en klar appell. Han snakket om at rasisme er et samfunnsproblem som vi må bekjempe sammen. Både arbeidsgivere, skoler, politikere og øvrige offentlig organer har et stort ansvar for å skape arenaer som fremmer inkludering og likeverd.

– Vi må se potensiale i den enkelte, og ikke vurdere hverandre etter hudfarge, bakgrunn, tro og kultur. Det er vårt ansvar å sikre at rasisme ikke skjer i våre gater!

Takket frivilligheten

Stortingspresident Masud Gharahkhani var med å markere den viktige dagen. Han takket LIN og frivillige som bidrar til å bygge broer og skape viktige møteplasser på tvers av generasjoner, etnisitet og kultur.

Under appellen sa han blant annet:

– Når jeg og min familie kom til Norge i 1987 ble vi bosatt på lille bygda Skotselva. Kort tid etter at vi kom til Skotselva ble jeg lille Masud fra Kopperudsvingen der vi bodde. Aldri han masud fra Iran. Jeg opplevde ikke rasisme. Jeg opplevde varme mennesker som tok vare på oss. Uten de flotte folka hadde nok ikke jeg stått her som stortingspresident i dag.

– Men jeg har opplevd rasisme i Norge. Ikke i barndommen, men som politisk aktiv. Det er skremmende og tungt å se den siden av et land jeg er så glad i. Men jeg og min familie erfarte ikke bare noe av det verste, men også noe av det fineste med Norge; et lokalsamfunn som sto opp for oss når det gjaldt.

– Når jeg ble valgt som stortingspresident måtte kommentarfeltene stenges ned på grunn av hatefulle ytringer og hets. Men igjen opplevde jeg enorm støtte av kjente og ukjente fra alle politiske partier og farger. Det ga meg troen på at det er håp – men det krever at vi tar felles ansvar!

Var på innspillsmøte

21. mars deltok også LIN på arbeids- og inkluderingsdepartementets innspillsmøte om den nye handlingsplanen om rasisme og diskriminering. LINs tiltak mot diskriminering i arbeidslivet er blant annet:

  • Kvotering av toppledere med minoritetsbakgrunn
  • 50% reduksjon av arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere som ansetter etniske minoriteter gjennom praksisplassordningen i hele ansettelsesperioden
  • Gjeninnføring av mentorordning som tilskuddsordning over statsbudsjettet
  • Strakstiltak for å få flere innvandrere til å bli fagorganiserte