Samiske aviser kan søke om 39 millioner kroner

Støtteordningen for samiske aviser skal blant annet bidra til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige.
Foto: Medietilsynet
Medietilsynet åpner for årets søknader om støtte til aviser som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe, med frist 10. juni.
5Shares

I år skal Medietilsynet fordele litt mer enn 39 millioner kroner gjennom støtteordningen for samiske aviser, skriver Medietilsynet.

Støtteordningen for samiske aviser skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdannelse og språkutvikling i det samiske samfunnet, og er rettet mot aviser som har den samiske befolkningen som viktigste målgruppe.

Støtten fordeles av Medietilsynet til høsten

– Aviser som har den samiske befolkninga som målgruppe, bidrar til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I fjor fikk dagsavisene Ávvir og Ságat mest, med 19,8 og 14,6 millioner kroner i støtte. Ávvir kommer ut på nordsamisk, mens Ságat i hovedsak skriver på bokmål.