Kurdere holdt markering mot UDI

Flere tiltalls kurdere fra Irak samlet seg utenfor UDI for en markering mot sendrektigheten saker om identitetsavklaring.
Foto: kdsnorge.com
I helgen møtte flere titalls personer opp foran UDIs lokaler i Oslo for å markere mot den lange saksbehandlingstiden for kurdere fra Irak.
528Shares

Ifølge Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter, som holdt markeringen, venter hundre personer fremdeles på å få ta del i identitetsavklaringsprogrammet som Stortinget anmodet regjeringen om å gjennomføre i 2016.

Avklaringsprogrammet gjelder tre hundre personer med kurdisk bakgrunn fra Irak.

– Nå er det nærmere fem år siden Stortinget vedtok anmodningsvedtak nr. 505 om identitetsavklaringsprogrammet. Høsten 2017 ble verifiseringsmetode utprøvd av UDI og PU og det ble også gjennomført et pilotprosjekt våren 2018 som var vellykket, skriver arrangøren i en pressemelding til Utrop.

Somling med vedtak

Kurderne med opprinnelse fra Irak mener avklaringen går for tregt.

–  Det er en gruppe kurdere fra Irak som har søkt om å få være med på prosjektet, som er svært frustrerte over den lange saksbehandlingstiden. Ventetiden har ifølge dem gått utover både fysisk og psykisk helse, skriver Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter i pressemeldingen.

Flere regjeringer har blitt kritisert for å ha somlet med å gjennomføre Stortingets vedtak som skulle gi irakere med lang botid i Norge en avklaring av identiteten, ifølge Aftenposten.

– Det er under enhver kritikk at man har brukt så lang tid på dette. Det er nesten så man er fristet til å si at det handler om politisk vrangvilje, eller så handler det om forvaltningens manglende kompetanse. Begge deler er like ille, sa seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NTB i februar 2018.