Pandemien bidro til rekordmange kvoteflyktninger

Ifølge SSB-tall bidro pandemien til rekordmange kvoteflyktninger.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
600 ubrukte plasser for kvoteflyktninger fra koronaåret 2020 ble overført til året etter. Dermed kom det 3.500 kvoteflyktninger til Norge i 2021, som er rekord.

600 ubrukte plasser for kvoteflyktninger fra koronaåret 2020 ble overført til året etter. Dermed kom det 3.500 kvoteflyktninger til Norge i 2021, som er rekord.

Det ble bosatt 2.000 flere overføringsflyktninger, eller kvoteflyktninger, i 2021 enn Norge tok imot i 2022. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flyktninger fra Syria utgjorde den største gruppen, 30 prosent eller drøyt 1.000 personer, i 2021. Afghanere og kongolesere var de nest største gruppene. Det kom rundt 500 fra hvert av disse landene.

Til sammen 48.500 kvoteflyktninger har kommet til Norge i perioden fra 1970-tallet og til og med 2021. Noen har utvandret eller dødd, så nå er rundt 45.000 bosatt i Norge.

Til sammenligning er 115.000 personer kommet til Norge som asyltilfeller eller fått opphold på humanitært grunnlag i samme tidsrom.

Generelt er det overvekt av barn og unge voksne som kommer. I løpet av de siste ti årene har andelen kvoteflyktninger under 18 år økt fra 44 prosent i 2011 til 54 prosent i fjor.

Under halvparten av alle som var bosatt før 2021, er sysselsatt, og nær halvparten av dem har vedvarende lav inntekt.

(©NTB)