Sumaya Jirde Ali ønsker opphevelse av henleggelsen av saken mot Atle Antonsen

Sumaya Jirde Ali har begjært omgjøring av henleggelsen av saken mot komiker Atle Antonsen
Foto: Youtube, skjermdump.
Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali har begjært omgjøring av henleggelsen av saken mot komiker Atle Antonsen, skriver Aftenposten.

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali har begjært omgjøring av henleggelsen av saken mot komiker Atle Antonsen, skriver Aftenposten.

Om ikke det blir gjort, vil saken bli sendt videre til Riksadvokaten som en klage, bekrefter hennes advokat Olle Nohlin overfor avisen.

Nohlin vil ikke kommentere ytterligere, da han ikke ønsker mer oppmerksomhet i mediene rundt saken.

Antonsens advokat, Marianne Klausen, bekrefter overfor NRK at de har mottatt en
kopi av klagen.

– Det er Riksadvokaten som tar endelig stilling til henleggelsen i denne saken. Før dette får Antonsen mulighet til å fremme sitt syn, skriver Klausen i en epost.

– Atle Antonsen har hele tiden vært klar på at det fra hans side aldri har vært snakk om at han har fremsatt hatefulle ytringer. Han har samtidig vært opptatt av at denne saken ikke skal bli en større belastning for Sumaya Jirde Ali enn det den allerede har vært, legger Klausen til.

Saken ble først kjent i mediene i november og dreier seg om at Antonsen ble anmeldt for grove hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot Ali. Hendelsen skal ha funnet sted på en bar i Oslo i oktober. Antonsen har siden trukket seg fra blant annet TV-programmet «Kongen befaler».

Oslo statsadvokatembeter konkluderte med henleggelse av saken. Statsadvokat Ingelin Hauge skrev i beslutningen at «det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali».