– Viktig opplæring i demokrati

En opplæring i det norske demokratiske systemet, kaller første visepresident Eva Kristin Hansen (Ap) denne onsdagens Stortingskurs for voksenopplæringselevene.
Foto: Arbeiderpartiet
Over femti lærere fra voksenopplæringen i hele landet vil delta på kurs om Stortinget og det norske demokratiet denne onsdagen. 

Kurs for lærere i voksenopplæringen ble arrangert for første gang i 2016, i samarbeid med Kompetanse Norge. Vårens kurs er andre kurs i rekken. Kurset skal framover holdes én gang i året, hver vår.

Kurset arrangeres over to dager i samarbeid med Kompetanse Norge, hvor første kursdag finner sted på Stortinget. Deltakerne vil blant annet få møte stortingsrepresentanter, bli kjent i stortingsbygningen, observere muntlig spørretime, og få høre på faglige foredrag og en paneldebatt om politisk deltakelse.

– Vi er glade for at voksenopplæringslærere fra nord, sør, øst og vest har funnet veien til vårt kurs i stortingskunnskap. Lærerne spiller en viktig rolle som formidlere av kunnskap om vårt politiske system, og som veiledere inn i påvirkningskanalene i Norge, sier Stortingets første visepresident Eva Kristin Hansen (Ap).

Hva blir temaet denne gangen?

– Temaet for årets kurs er Stortinget og demokratiet, med særlig fokus på utfordringer for deltakelse i demokratiet, sier hun til Utrop.

Viktig å lære om norsk politikk
Kurset skal styrke lærernes forutsetninger for å undervise om Stortinget og det norske demokratiet i faget samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Et par tusen elever i voksenopplæringen for innvandrere besøker Stortinget hvert år. Gjennom kurset vil Stortinget, via lærerne, også nå de innvandrerne som har lang reisevei til Stortinget.

Hvor viktig anser dere kursene for å være, da særlig når mange av nyankomne kommer ifra land uten, eller med svak representativ demokrati?

– Elevene i samfunnskunnskap for voksne innvandrere har bakgrunn fra mange ulike land, med varierende grad av demokratiske tradisjoner. Og selv de med bakgrunn fra velutviklede demokratier, kjenner ikke nødvendigvis det norske systemet godt. Stortinget ser det som viktig å legge til rette for demokratisk medborgerskap, og tror at kunnskap er viktig i så måte, sier Hansen videre.