En statsråd som fremmet intoleransen

 
Foto: Kristian Mendoza
Farhan Shah viser til Karl Poppers analyse om intoleranse i saken om den nå avgåtte justisministeren.
0Shares

En statsråd som etter eget forgodtbefinnende driver agitasjon for sitt parti gjennom å fremkalle intoleranse, vel vitende om at slike politiske stunt skaper negative ringvirkninger i samfunnet i form av økt polarisering og fremdyrkelse av binære motsetninger, er i grunn uegnet for statsrådstillinger.

Sylvi Listhaug har vist tydelige tegn på manglende forsoningsvilje og selvrefleksivitet. En sådan modus er neppe konstruktivt, verken for norsk politikk eller samfunnet generelt. 

Filosofen Karl Popper forfektet at det finnes en grense for hva som bør tolereres; denne grensen går ved intoleranse. Å tolerere det intolerante medfører økt intoleranse, siden en i sin toleranse støtter opp under intoleranse.

Derfor var mistillitsvotumet og Listhaugs avgang på sin plass. Denne avgjørelsen signaliserer at hatpropganda og konspiratorisk virksomhet ikke aksepteres i den norske politikken og det øvrige samfunnet. 

Et retorisk mønster som gir næring til splittende krefter, høyrepopulistiske vel så mye som religiøse, er beskadigende for et helt samfunn og dermed for livskvaliteten til landets borgere. Ytringsfrihet må hegnes om, men ytringer som fremelsker uforanderlige motsetninger, må bekjempes av politikere og allmennheten i en tid preget av økende aversjon mot annerledeshet. 

Vi bør ta lærdom av historiens grusomheter, og de potensielle menneskelige ulykker som kan oppstå om disse essensialistiske motsetningene blir ytterligere underbygget av innflytelsesrike aktører i samfunnet.

Intet menneskelig samfunn er tjent med fremmedfiendtligehet og uvilje mot mangfold; vi kan unngå slike tilstander, betinget av at vi utvikler en dypere og bredere forstand i kampen for bærekraftige og robuste samfunn – basert på gjensidig tillit, menneskeverd og vår innbyrdes avhengighet.

Farhan Shah er muslimsk filosof, doktorgradsstipendiatet ved Det teologiske fakultet, UiO, og Islam-rådgiver ved forsknings-senteret for Prosesstudier, California.