Frivillighet Norge: – Ny avtale for bedre hverdagsintegrering

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøyd Johnsen, mener at
Foto: Skjermdump, Vimeo.
Nylig fornyet en rekke organisasjoner med Frivillighet Norge i spissen, avtalen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målet er å fremme engasjement på lokalt nivå for å ta imot og inkludere innvandrere og flyktninger.

Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge med en sammenslutning på mer enn 300 medlemsorganisasjoner fra alle deler av frivillig sektor, understreker betydningen av fornyelsen av avtalen med IMDi, melder Nea Radio.

– Vi er glade for at avtalen gir rom for å videreføre arbeidet vårt, for vi ser at det nytter. Når vi besøker kommuner ser vi en økende bevissthet rundt hvilken rolle frivillige organisasjoner kan spille i inkluderings- og integreringsarbeidet. Vi oppfordrer både organisasjonene og kommunene til å gjøre mer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen til NEA Radio.

– Vil bedre hverdagsintegreringen
Organisasjonen understreker at de ser fram til et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet og den nye kunnskaps- og integreringsministeren, Jan Tore Sanner, og at de vil fortsette sitt arbeid med å legge til rette for best mulig integrering i lokalsamfunnet.

– Når regjeringen sier at sivilsamfunnet må mobiliseres for å få til bedre hverdagsintegrering, så tar vi det som en invitasjon til et samarbeid. Derfor er vi glad for at IMDi viderefører avtalen med alle organisasjonene de har intensjonsavtale med, sier Johnsen.

Listen over organisasjoner med intensjonsavtale med IMDi:

Frivillighet Norge,  Den Norske Turistforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norges idrettsforbund og Norges Frivilligsentraler.