Fra flukt til avfallshåndtering på norsk

Foto: Illustrasjon.
Foto: ren.oslo.kommune.no
De har flyktet fra Syria, Eritrea og Sudan. Nå imponerer de hos Renovasjonsetaten med avfallshåndtering på norsk.
Ivar Johansen, SV-politiker
Latest posts by Ivar Johansen, SV-politiker (see all)

– Veldig bra uttale!

På et møterom i tredje etg. på Haraldrudveien 20 sitter de – flere av Renovasjonsetaten-medarbeiderne som har måtte flykte fra sine hjemland. Hit kommer de én gang i uka og får en innføring i yrkesnorsk.

Gunnar Skjetne, norsklærer i YNO (Yrkesrettet norskopplæring) i NAV, foredrar i fellesprosjektet mellom Renovasjonsetaten og YNO i NAV, hvor en gruppe personer med ulik bakgrunn har fulltidspraksis ute i felten og får opplæring i norsk. Kursleder Skjetne tar utgangspunkt i Renovasjonsetatens materiale, som inneholder mange fagbegreper.

– Vi har tatt utgangspunkt i veilederen i sortering. Vi tar for oss ganske detaljerte beskrivelser av forskjellige materialer, hva man tar imot/ikke tar imot, og avfallsdisponering – hva som går hvor. Vi går også gjennom instrukser, regelverk og referater fra avdelingsmøter, forteller kurslederen.

Viktig å gi arbeidstrening
Driftsavdelingen i etaten ser på det som viktig å gi arbeidstrening til personer med flyktningestatus.

– Etter den store flyktningestrømmen ønsket Renovasjonsetaten å bidra. Vi er en stor aktør og har et betydelig samfunnsansvar, sier avdelingsdirektør Tormod Kisen i Renovasjonsetatens driftsavdeling.

– Samarbeidet med NAV har fungert veldig bra i fire måneder, og vi håper å være en aktør også i fortsettelsen når det gjelder å tilrettelegge for de som står litt utenfor arbeidslivet, sier Kisen.

Tilgang til utdanning og jobb er viktige elementer i integrering og inkludering av flyktninger og immigranter. Jobbtrening i form av språkopplæring kan gi et verdifullt bidrag i prosessen. Kurset går over 6 måneder, og kurslederen berømmer opplegget: – Det har gått kjempebra. Deltagerne har fått høy kompetanse innen avfallshåndtering på norsk.

Dette heier jeg på!

Tekst skrevet i samarbeid med Renovasjonsetaten.