Minoritetsorganisasjonen Født Fri bekymrer regjeringen

Shabana Rehman Gaarder er daglig leder i Født fri. Hun synes det er fint at alle skal si ifra til politiet om kjønnslemlestelse.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
I fjor høst ble det kjent at Venstre ville finansiere en ny organisasjon som skulle legge hovedvekt på arbeidet mot sosial kontroll og æresvold. Nå skaper minoritetsorganisasjonen bekymring.

Organisasjonen, som ble hetende Født Fri, og som arbeider for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet, fikk så bevilget støtten på fem millioner.

Stiftelsen ble opprettet av Shabana Rehman, samfunnsdebattanten Amal Aden og filmskaperen Iram Haq, og skulle ledes av førstnevnte, skriver Minerva.

Venstres støtte til organisasjonen kom som følge av de tre var blitt invitert til møte på Stortinget der de møtte Venstre-leder Trine Skei Grande og nestleder Abid Raja. Her var det Raja som presenterte ideen om en ny organisasjon, som skulle få fem millioner i statlig støtte.

Bekymringsmelding
Nå, mindre enn fem måneder siden vedtaket om statlige bevilgningen var en realitet, er det kun Rehman som fortsetter det daglige arbeidet i organisasjonen. Både Aden og Haq har trukket seg, samt to andre som var styremedlemmer i en interimfase.

Kristin Holm Jensen, uttaler til Minerva at de vil følge opp organisasjonen.

 
Foto : Stephen Gerard Simmersholm

– Jeg mottok en henvendelse fra stortingsrepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo (V) før påske, der hun opplyste om at to styremedlemmer hadde trukket seg fra organisasjonen «Født Fri». Jeg forstod det slik at dette skyldes uenighet om hvordan organisasjonen skal drives. Departementet vil følge opp organisasjonen, for å sikre at den etableres og drives i tråd med Stortingets forutsetninger.

Tina Shagufta Munir Kornmo (V) presiserer på sin side at hun kun har videresendt en bekymringsmelding som hun mottok.

Aviser grunn til bekymring
Shabana Rehman avdramatiserer situasjonen i en e-post til Minerva, og forklarer at de tre var involvert i en innledende fase, sammen med et advokatfirma.

– Nå som et kvalifisert styre er på plass, er arbeidet til stifterne Iram og Amal avsluttet, og etter deres eget ønske er de derfor ikke lenger med i styrearbeidet.

Aden har ikke ønsket å kommentere saken, mens Haq forklarer overfor Minerva at prioritering av egne kunstneriske prosjekter førte til at hun trakk seg.