Lysbakkens omskjærings-nei er feil

Vanlig: Omskjæring av guttebarn skjer som regel de første dagene etter fødselen og er vanlig både blant jøder og muslimer. Kjendis-psykolog Kristin Spitznogle mener praksisen har mange risikofaktorer
Mats Fernando Liland
Latest posts by Mats Fernando Liland (see all)

Med Audun Lysbakkens dobbeltstemme innstiller SVs sentralstyre på å avvise forslaget om å innføre aldersgrense for omskjæring av guttebarn, skriver Klassekampen.

Som en av Norges fremste eksperter på omskjæring av gutter, og talsperson for Stopp omskjæring, har jeg følgende å formidle til SVs landsstyre:

1. Omskjæring av friske gutter er å fjerne en frisk del av kjønnsorganet som har flere viktige funksjoner. Nordisk Forening for Klinisk Sexologi og flere andre sexologiske eksperter har uttalt at forhuden er svært sensitiv og bidrar til seksuell nytelse.

2. Fordi forhuden har tusenvis av spesialiserte nerveender for den letteste berøring, har den de mest sensitive områder av penis. For å få litt innblikk i sensitiviteten, kjenn forskjellen på å stryke over fingertuppene, sammenlignet med huden på håndoverflaten. Flere studier finner at omskårede menn har økt risiko for vansker med orgasme og ereksjon, og kvinnelige partnere rapporterer hyppigere om uttørking og smerter ved samleie.

3. Et samlet medisinsk miljø i Norge fraråder inngrepet og støtter aldersgrense. Ingen medisinsk organisasjon i verden anbefaler inngrepet, mens flere fraråder det. Det er altså slik at leger og annen medisinsk ekspertise er stort sett enige om at skade og risiko overveier mulige fordeler, og at inngrepet er i strid med medisinetiske prinsipper.

4. Barn er mer sårbare for smerte enn voksne. Selv den beste smertelindring fjerner ikke all smerte under omskjæring, og den svikter i nesten 1 av 10 tilfeller, slik at barnet opplever ekstrem og traumatisk smerte. Eneste måte å unngå det på er narkose, men det er for risikabelt for barn under 1 år.

5. Psykologiske studier finner at barn kan påføres posttraumatisk stress som følge av omskjæring. I en studie fra Filippinene, hvor inngrepet ofte utføres på sykehus rundt 10 års alderen, viste halvparten av guttene tegn på PSTD og flere sa at de opplevde inngrepet som “voldelig” eller et “overgrep”. Traume som følge av omskjæring kan påvirke gutten inn i voksen alder. Studier viser at en del omskårede menn bærer på en psykisk smerte og har større vanskeligheter med å identifisere og sette ord på egne følelser (alexitymia).

6. Menn som er utilfreds med eller hater å være omskåret, vil ofte føle sorg, sinne og at de har vært utsatt for en krenkelse av sine rettigheter. Mange har følt på sterk frustrasjon over å ikke bli hørt, ikke bli forstått og ikke bli tatt på alvor. Når de forteller om sine tanker og følelser, vil de ikke sjelden bli møtt med hån og bagatellisering. Det krever ekstremt mye å fortelle offentlig at man har seksuelle vansker på grunn av omskjæring. Utallige menn har gått i graven uten å føle de kunne åpne seg til noen.

7. Helsedepartementet har uttalt at omskjæring er uten medisinsk begrunnelse, irreversibelt og “i seg selv” brudd på straffelovens forbud mot kroppsskade (Prop. 70L 2013-2014). Og da veide ikke departementet inn den psykologiske og sexologiske kunnskapen jeg oppsummerer kortfattet i punkt 1, 2, 5 og 6. Det betyr at departementet undervurderer alvorligheten av praksisen, og dette påvirker hvordan de veier de ulike rettigheter opp mot hverandre.

8. Det FN-oppnevnte internasjonale NGO-rådet om vold mot barn – som besto av eksperter med bakgrunn i organisasjoner som Plan, Redd Barna og Amnesty – konkluderer at omskjæring er en “grov krenkelse” av barns rettigheter. Barneombudet og flere av Norges fremste eksperter på barns rettigheter har gått ut mot praksisen og støttet aldersgrense. Etter Barnekonvensjonens artikkel 24.3 er norske myndigheter forpliktet til å avskaffe helseskadelige praksiser. Dette tolkes svært strengt, og hensynet til barnets beste veies tyngre enn religion og kultur.
https://www.aftenposten.no/…/Rituell-omskjaring-krenker-bar…

9. Studier og erfaring tilsier at en kombinasjon av aldersgrense og tiltak for forebygging, er mest effektivt. Det er ikke belegg for påstand om at inngrep “kun går under jorden”, ikke minst fordi de aller fleste borgerne følger lovene. Dette må også forventes av lovgiver, som ikke kan unnlate innføre en lov kun fordi enkelte kan bryte den.

10. Hele 75% av de som har gjort seg opp en mening, støtter 18 års aldersgrense, ifølge en meningsmåling av InFact for Dagen. Det er flertall blant velgerne til alle partiene på Stortinget, unntatt Krf.

11. Etter jødisk lov, er ikke omskjæring nødvendig for å bli ansett som jøde. Du er jøde hvis født av jødisk mor. Ellers ville det være vanskelig å forklare jenters jødiske identitet, siden de ikke blir omskåret og tar del i “pakten”. Hvis foreldre ikke får sønnen omskåret, faller ansvaret på sønnen selv og han kan da velge selv om han vil ta del i ritualet. Det er ikke slik at familier som lar være å omskjære blir utstøtt fra synagogene, og flere retninger/bevegelser anser ritualet som valgfritt. Det finnes et alternativt ritual – Brit Shalom – hvor det nyfødte barnet blir feiret og gitt navn, uten at det skjæres i kjønnsorganet til gutten, og dette blir mer og mer populært. Mange jøder har ikke sterke følelser for omskjæring og kunne unnlatt det. At de fleste andre får sønnen omskåret, at øvrige familie forventer det, at far ble omskåret, er ofte større del av begrunnelsen enn henvisning til tradisjon og religion.