Ukrainske flyktninger får forlenget oppholdstillatelse i Norge

Ukrainske flyktninger får forlenget oppholdstillatelse i Norge, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina videreføres, opplyser regjeringen.

Personer som allerede har tillatelse etter ordningen, får denne automatisk forlenget i ett år, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

– Situasjonen i Ukraina er fortsatt svært krevende, og regjeringen vil gi personer med midlertidig kollektiv beskyttelse en forutsigbarhet knyttet til videre trygt opphold i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Endringen i utlendingsforskriften er vedtatt tirsdag og gir rett til forlenget tillatelse i ett år for dem som fortsatt fyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse.

Ordningen ble først innført i mars 2022 og innebærer at de som omfattes, får oppholdstillatelse etter en forenklet prosedyre og uten en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet.

Siden begynnelsen av 2022 har det kommet 37.691 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 17.611 kvinner, 8.188 menn og 11.892 barn, viser tall fra mandag.