Skjerpede au pair-regler ut på høring

Utlendingsdirektoratet er blitt flinkere til å melde fra om mulige tvangsekteskap.
Foto: Flickr/TempusVolat
Justisdepartementet foreslår at vertsfamilier som utnytter au pairer, ikke skal kunne bli vertsfamilier igjen. 

Stortinget som anmodet regjeringen om å skjerpe inn reglene, etter et forslag fra SV-representantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen.

Bergstø er glad for at dette nå kommer på høring.

 
Foto : SV-partifoto

– Jeg er glad for at Stortinget tvang Høyre og Fremskrittspartiet til å ta au pairenes rettigheter på større alvor. Så lenge au pair-ordningen består, vil dette vedtaket være viktig for å sørge for bedre forhold og økt trygghet for au pairene, sier hun til NTB.

I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkårene for au pair-ordningen, eller dersom noen i vertsfamilien har begått alvorlige handlinger mot au pairen. Lovforslaget, som nå sendes på høring, innebærer at det i de mest alvorlige tilfellene skal kunne ilegges varig karantene, skriver departementet.

– Dette forslaget vil gjøre at personer som har begått forbrytelser mot en au pair faktisk ikke bare kan hente seg en ny. Selvsagt burde det være slik. Derfor er en lovendring nødvendig, sier Bergstø.

Høringsfristen er satt til 6. august.

(©NTB)