«Oktoberbarn» får bare opphold i ett år om gangen

 
Ni oktoberbarn har fått opphold i Norge, men bare midlertidig. Før de får permanent opphold må de legge fram godkjente identitetsdokumenter.

– De mangler tazkera, et afghansk dokument. Derfor får de ikke afghansk pass. Uten afghansk pass, får de ikke permanent opphold i Norge, forteller Hilde Krogh, leder i Vergeforeningen Følgesvennen til Vårt Land.

Stortingsflertallet bestemte i november 2017, mot Frp og Høyres stemmer, at de såkalte oktoberbarna skulle få vurdert saken på nytt. Da søknadsfristen gikk ut 2. mai, hadde 390 personer søkt, og Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyste at de første har fått positivt svar på søknadene:

– Så langt har ni fått vedtak om opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men har ikke lagt fram identitetsdokumenter som kreves ( utlendingslovens paragraf 38-5 )», opplyste UDI.

Det betyr at fram til de ni kan legge fram godkjente identitetsdokumenter, må de hvert år fremover søke om fornyet oppholdstillatelse.

Samtidig legger Utlendingsnemnda (UNE) liten vekt på afghanske dokumenter:

«Det er først og fremst søkernes egne opplysninger om identitet UNE legger vekt på. Hvis de har forklart seg troverdig om hvem de er, vil vi si at identiteten er sannsynliggjort. Tazkera er det nasjonale id-dokumentet. Rundt 60 prosent av befolkningen har tazkera. På grunn av mye korrupsjon og dokumentforfalskning legger vi ikke vekt på opplysningene i dokumentet. Det samme gjelder de fleste andre afghanske dokumenter», heter det på UNEs nettsider.

«Oktoberbarna» er asylsøkere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i hjemlandet. Siden mange av dem manglet kjent identitet og fødselsdato, ble dagen de registrerte seg som asylsøkere regnet som fødselsdato. Siden flest kom i oktober, fikk de navnet «oktoberbarna».

(©NTB)