Tingrettsdommer vil lære advokater om sharia

Sharia er ikke en del av det norske lovverket. Likevel vil norsk tingrettsdommer at juss-folket lærer mer om islamsk lovpraksis, i en tid med større innvandring fra majoritetsmuslimske land (Foto: Illustrasjon).
Foto: Varvara Pakhomenko
– Mange advokater forteller at de møter på sharia i den daglige jobben. Derfor er det nødvendig at flere prøver å få oversikt over de ulike rettskildene, sier tingrettsdommer Rolf Bøhn Merckoll.

I april holdt han foredrag om Allahs evige lov for advokater i Buskerud krets.

– Bistandsadvokater forteller at de har hørt om sharia fra klienter, og derfor ønsker å forstå rettskildene fra et norsk, juridisk perspektiv. Det er jo også viktig for å kunne yte bedre bistand til klientene, sier han til Advokatbladet.

Formålet med foredraget var å øke interessen og gi basiskunnskap, med et håp om å motivere til selvstudium.

– Jeg tror det er stor interesse for sharia. Mange plukker opp litt fra avisene, og flere advokater spesielt ser jo dette raskere og nærmere enn veldig mange andre i samfunnet, fortsetter han.

– Lær om sharia
Merckoll er tingrettsdommer i Drammen tingrett. I 2007 reiste han til Afghanistan for å hjelpe narkotikadomstolen med faglig bistand i forbindelse med Justisdepartementets beredskapsgruppe «Styrkebrønnen». Der møtte han også flere unge kvinner ved et krisesenter som vekket hans interesse for kvinner og ulike minoriteters rettsstilling under andre rettssystemer enn vårt eget.

Nå vil han oppmuntre til at flere tar seg tid til å lære om sharia, og peker på hvordan muslimenes regelverk i noen tilfeller har kommet til syne i saker som behandles under både vårt eget og våre nabolands rettsapparater. 

Merckoll opplever at det er stadig flere mennesker som snakker om sharia i vårt samfunn.

– Vi har jo ikke sharia i Norge, men vi har hatt opptil flere som gjerne ønsker det. Desto viktigere er det da at vi er klare på hvilke rettsregler og lover som gjelder her.