Helse Midt-Norge flytter omskjæringstilbud

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Helse Midt-Norge har inngått en avtale med Ibsensykehusene AS og flytter tilbudet om rituell omskjæring av guttebarn til Gjøvik, Porsgrunn og Arendal.

– Det betyr at de som ønsker omskjæring, må reise ut av regionen. De får et tilbud som vi delvis bekoster. Men de må selv betale egenandel og reiseutgifter, sier Henrik Sandbu, fagdirektør ved Helse Midt-Norge, til Adresseavisen.

Egenandelen er ifølge avisen 4.000 kroner.

– Dette er en veldig god løsning. Dette løser problemet for mange familier, sier Matri Abroud, kulturkonsulent ved St. Olavs hospital.

Etter at Stortinget i 2014 vedtok at det offentlige skulle etablere et tilbud om rituell omskjæring av gutter, har sykehusene slitt med å følge opp og svært få er omskåret. Dermed har helseforetakene sett seg nødt til å sende det ut på anbud hos private, og tidligere har også Helse Sør-Øst har inngått en avtale med Ibsensykehusene.

St. Olavs hospital etablerte tilbudet i 2015, og gjennomførte samme år 37 rituelle omskjæringer. Ifølge Dagens Medisin var St. Olav dermed det offentlige sykehuset som utførte flest omskjæringer, skriver Adresseavisen. Men i fjor sommer ga St. Olav beskjed om at de ikke lenger kunne opprettholde tilbudet.

– Vi hadde en avtale med St. Olav som skulle gjøre inngrepene. Men de har trangt med kapasitet, og må prioritere de syke barna fremfor de friske barna. Det er en prioritering vi har forståelse for, sier Sandbu. Samtidig understreker han at Helse Midt-Norge nødt til å forholde seg til Stortingets vedtak.

(©NTB)