Politiet får ikke returnert nok ulovlige innvandrere

1616 personer er blitt uttransportert av politiet, noe som ikke kommer i nærheten av det selvpålagte målet på 7500 (Foto: Illustrasjon).
Foto: Scanstockphoto
I en rapport til regjeringen innrømmer politiet at det ikke makter å nå målet om å returnere 7.500 personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Etter fire måneder hadde politiet kun uttransportert 1.616 personer, skriver VG.

«Når det gjelder uttransportering av personer uten lovlig opphold, anser vi at måltallet for 2018 på 7.500 ikke er mulig å nå.», står det i rapporten.

– Etter første tertial er det mye som tyder på at vi ikke når dette målet, men det er klart vi jobber for å komme så tett opp mot måltallet som vi bare kan, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) Morten Ervik til avisen.

Politidirektoratet begrunner det med «utfordringer knyttet til identifisering av en stor nok mengde personer uten lovlig opphold og et mer krevende arbeid med oppsporing av personer».

– Når det gjelder 7.500, er det for hele politietaten. Vi har bare et måltall på asyl, og det er 1.150 totalt. Det ligger ikke så gærent an. Det store avviket er på bort- og utvisning, og det er hele politietaten som jobber med det tallet, sier Ervik.

(©NTB)