To utenlandske statsborgere er dømt for skimming

Krever tilbakebetalt beløp: Oslo Tingrett opprettholder via en dom at Staten har krav på 40 millioner som Oslo katolske bispedømme fikk etter å ha feilregistrert 5000 personer i sitt medlemsregister.

Den italienske statsborgeren ble dømt for medvirkning til elleve tilfeller av grovt bedrageri, fem tilfeller av innbrudd i datasystem og tre tilfeller av forsøk på innbrudd i datasystem til fengsel i tre år.

I tillegg ble mannen idømt et skadeerstatningskrav på 1,2 millioner kroner, melder Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Den rumenske statsborgeren ble dømt for forsøk på innbrudd i datasystem og for heleri til fengsel i ti måneder.

Dette er skimming

Skimming er en fellesbetegnelse for svindelforsøk som innebærer ulovlig kopiering av innholdet i magnetstriper på kreditt – og betalingskort. Hensikten er å overføre informasjonen til et nytt kort, som deretter kan brukes for urettmessige uttak.

Som regel monterer gjerningspersonene utstyr på betalingsautomaten som ulovlig kopierer betalingskortet ditt. Samtidig filmer små, fastmonterte kameraer PIN-koden din.

Informasjonen føres deretter over til nye kort med magnetstripe.

Pågrepet i fjor høst

Tirsdag 13. september 2022 ble to utenlandske statsborgere stanset i en bil og pågrepet på Filipstad i Oslo, på grunn av mistanke om skimming på en betalingsautomat på en bensinstasjon.

Patruljer fant skimmingutstyr i bilen og på betalingsautomaten der gjerningspersonene befant seg. I tillegg ble det funnet ti gavekort med magnetstripe på én av mennene. Analyser viste at ni av gavekortene inneholdt data fra skimmede bensinkort.

Den videre etterforskningen knyttet den italienske statsborgeren til flere skimming-tilfeller mot flere bensinstasjoner, og påfølgende bedrageri, i østlandsområdet fra juli til september i fjor.

Den rumenske statsborgeren knyttes til forholdet han ble pågrepet for, og til heleri av gavekortene som ble funnet på ham. De skimmede kortene er misbrukt til tanking på bensinstasjoner i Sverige.

Tidligere domfelt for lignende kriminalitet

Oslo tingrett har ansett det som straffeskjerpende for den italienske statsborgeren at han i desember 2021 er straffet for tilsvarende forhold av Göteborg tingrett.

Den rumenske statsborgeren ble domfelt i Göteborg tingrett i februar 2022 for bruk av skimmede betalingskort.

Videre anses det for straffeskjerpende at kriminaliteten bar preg av mobil vinningskriminalitet.

Retten viser til at domfelte kjørte inn i Norge samme dag som skimmingen skjedde.

(©NTB)