Støre beklager krenkelser av minoritetsrettigheter

Statsministeren ser det som beklagelig at urfolk opplever at deres rettigheter er krenket.
Foto: NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier ikke unnskyld til samene, men sier det er beklagelig at deres rettigheter som urfolk har blitt krenket.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier ikke unnskyld til samene, men sier det er beklagelig at deres rettigheter som urfolk har blitt krenket.

Demonstrasjonene for å få fjernet vindturbinene på Fosen fortsatte onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at rettighetene til urfolk har blitt krenket.

Onsdag krevde sametingspresident Silje Karine Muotka en unnskyldning fra statsministeren da hun holdt en appell i Oslo.

På spørsmål fra NTB om hvorfor er det så vanskelig for regjeringen å si unnskyld for brudd på menneskerettighetene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre
til NTB.

Støre: – Har respekt for demonstrantene

Demonstrantene har tydelig gitt uttrykk for at de kun vil prate med statsministeren og ikke olje- og energiministeren om den pågående situasjonen.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesterett fastslår at konsesjonen slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettigheter. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsministeren.

Støre understreker han at han har forståelse for de pågående demonstrasjonene, men påpeker samtidig at sikkerheten er et viktig aspekt.

– Jeg har forståelse og respekt for at man demonstrerer mot det man er uenig om, så mener jeg det må skje innenfor de rammene som lov og orden setter. Da har politiet og de som har ansvar for sikkerheten, ansvaret for å påse at det blir gjort.

Ønsker en løsning

På spørsmål om hva han tror inntrykket internasjonalt blir etter bildene av Greta Thunberg som blir båret bort i Norge, svarer Støre at «sånn er demokratiet».

– Det er lovlig å demonstrere i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerheten, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, svarer han.

Høyesterett-dommen understreker at uten avbøtende tiltak vil vindturbinene på Fosen være et brudd på urfolks rettigheter. De avbøtende tiltakene mener Støre at regjeringen har fullt fokus på.

– Demonstrasjonene er et uttrykk for en situasjon vi ønsker å komme ut av. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å være i tråd med det som er våre forpliktelser overfor urfolk. Det arbeider vi med, og utålmodigheten er stor, det er jeg klar over. Det er den også hos oss, sier han.

(©NTB)