Bufdir: Økning i saker om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

Saker saker om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll har økt, viser nye Bufdir-tall.
Foto: Pixabay
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll har aldri gitt mer veiledning eller annen bistand enn i 2022.

Teamet ga bistand i hele 891 saker i 2022. Politiet henvendte seg mest, deretter barnevernstjenesten, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kompetanseteamet er et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som tar kontakt. Bare fra 2021 til 2022 har det vært en økning i antall saker på 17 prosent.

I de fleste sakene var trusler og vold den største bekymringen til dem som tok kontakt med teamet. Dette gjaldt 41 prosent, som utgjør 368 saker.

– I disse sakene kan volden spenne fra mindre alvorlige til svært alvorlige voldshandlinger. I de fleste sakene er volden motivert av behovet for å beskytte familiens ære, sier koordinator Janne Waagbø.

I flere av sakene fortalte den utsatte om drapstrusler og i enkelte tilfeller om drapsforsøk.

135 saker handlet om negativ sosial kontroll, 113 om ufrivillig opphold i utlandet og 113 om frykt for tvangsekteskap.

Politiet tok i 2022 kontakt om 152 saker, sammenlignet med 53 saker i 2021. Det kan blant annet ha sammenheng med et større fokus på arbeidet mot æresrelatert kriminalitet, ifølge politiet.

De fleste sakene Kompetanseteamet veileder i, handler om en bekymring for jenter og kvinner. Dette utgjør 75 prosent av alle sakene.

(©NTB)