700 afghanere kan bli kastet ut av Norge

410 afghanere står i fare for å miste oppholdstillatelsen, og 288 afghanere står i fare for å miste sitt norske statsborgerskap ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI)
Om lag 700 afghanere står i fare for å miste oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Det viser tall Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) hentet inn fra Utlendingsdirektoratet (UDI) før jul i fjor.

– Tilbakekallelsene skyldes mistanke om oppholdstillatelse eller statsborgerskap i et annet land eller at søkeren har et annet nettverk i Afghanistan enn det de har opplyst, sier Elin Berstad Mortensen i Noas til Klassekampen.

410 afghanere står i fare for å miste oppholdstillatelsen, og 288 afghanere står i fare for å miste sitt norske statsborgerskap.

Noas opplyser at de arbeider med en rapport basert på sitt rettsarbeid med disse sakene.

UDI kan kalle tilbake både midlertidig og permanent oppholdstillatelse om asylsøkere, flyktninger eller andre utlendinger bevisst har gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene, eller fortiet forhold av vesentlig betydning da de søkte om beskyttelse eller opphold i Norge.