22 norske borgere reiste ut fra Sudan med norsk fly tidlig onsdag morgen

22 norske borgere reiste ut fra Sudan tidlig onsdag morgen på et norsk fly. Rundt 60 norske borgere har til nå fått bistand til å reise ut av Sudan.

På flyplassen i Khartoum fikk de norske borgerne støtte fra personell fra Utenriksdepartementet, skriver departementet i en e-post til NTB.

– Det er fremdeles rundt 90 personer med norsk tilknytning som vi vet om som er igjen i Sudan, men tallet endrer seg, skriver Utenriksdepartementet.

Departementet opplyser at de i samarbeid med Forsvaret har jobbet intenst med å bistå norske borgere med utreise fra konfliktrammede Sudan. På grunn av sikkerhetssituasjonen kan ikke alle ta seg til flyplassen Wadi Seidna i Khartoum.

– Det er et svært komplekst arbeid, både logistisk og sikkerhetsmessig. Vi kan derfor ikke gå inn i alle detaljer, skriver de.

– Vi kan dessverre ikke til å hjelpe alle som ønsker å forlate Sudan, skriver de videre.

Flere hundre mennesker er drept etter at det brøt ut kamper i Sudan 15. april. I hovedstaden Khartoum og andre deler av Sudan har det vært intense kamper mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

Ambassaden i Khartoum er midlertidig stengt som følge av kampene, og de ansatte ved ambassaden er evakuert.