– Vi vil sterkt protestere mot unødig maktutøvelse i et hellig rom

Syrisk familie går i kirkeasyl på Bremnes kirke etter at de har blitt kastet ut av landet.
Foto: Roger Grimelid/Riksantikvaren
Bispemøtet deler Justisdepartementets syn på at kirkeasyl ikke er en ønsket situasjon, men sier de sterkt vil protestere mot unødig maktbruk.

– Bispemøtet i Den norske kirke tar på generelt grunnlag ikke stilling i kirkeasylantenes saker. Kirken vil alltid søke å møte fortvilte mennesker med åpenhet og omsorg, og forsøke å løse situasjonen på mest mulig humant vis, skriver Bispemøtet i en uttalelse på hjemmesiden til Den norske kirke.

Bispemøtet skriver at kirkeasyl bygger på en tusenårig tradisjon, hvor mennesker i en desperat livssituasjon søker til hellige rom for beskyttelse.

Tidligere denne uken ble det kjent at et foreldrepar som kom som flyktninger fra Syria, har gått i kirkeasyl i Bremnes kirke på Bømlo. Norske myndigheter mener de har armensk statsborgerskap og kan sendes dit.

Justisdepartementet har opplyst at det ikke lenger er spesielle ordninger eller retningslinjer for kirkeasyl, og at politiet må forholde seg til samme rutiner som ellers.

– Dersom politiet bruker makt for å hente mennesker ut av et kirkerom, innebærer det et dramatisk brudd med kulturell sedvane og en tusenårig tradisjon hvor kirkerommet har vært et rom uten våpen og ordensmakt, skriver Bispemøtet videre.

(©NTB)