Nesten halvparten av samiske kvinner utsettes for vold

 
Foto: Norwegianfjordscruise
Sametingspresidenten mener regjeringen ignorerer problemet når nesten 50 prosent av samiske kvinner utsettes for emosjonell, fysisk eller seksuell vold.

Tall fra undersøkelsen Saminor, foretatt av Universitet i Tromsø (UiT), er gjennomgått av førsteamanuensis Astrid Eriksen ved Oslo Met. De viser at nesten 50 prosent av samiske kvinner gjennom livet er utsatt for emosjonell, fysisk eller seksuell vold, skriver Klassekampen.

NRK Sápmi melder at hver femte samiske kvinne er blitt utsatt for seksuell vold. I alt 12.000 kvinner fra 25 kommuner i Trøndelag og Nord-Norge deltok.

Sametingspresident Aili Keskitalo kritiserer regjeringen for å ignorere problemet. Hun sier hun i møter med flere departementer, spesifikt for å snakke om vold i samiske miljøer, blir møtt med en «vent og se»-holdning. Keskitalo sier det blir mer enn antydet at samiske samfunn får ordne opp i problemet selv.

– Vi trenger forskning for å finne årsaken, og vi trenger sentrale myndigheter som kan sørge for at tiltak blir satt inn og fulgt opp. Vi må få samiske menn og gutter til å delta, og at de tar opp volden med sine kamerater og sønner, sier hun.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svarer i en epost til Klassekampen at regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner høyt.

«Vi må implementere de planene vi har før vi går i gang med enda flere planer. Det er tiltak vi trenger – ikke flere planer.»

(©NTB)