Innvandrerledigheten faller litt

 
Foto: ineteconomics
Arbeidsledigheten for innvandrere ligger nå på 5,9 prosent. For resten av befolkningen er ledigheten 1,7 prosent. I europeisk sammenheng kommer skandinaviske land best ut.

Bruttoledigheten gikk ned med 0,3 prosentpoeng for befolkningen eksklusive innvandrere fra tredje kvartal i fjor til samme kvartal i år. Men nedgangen var på 0,9 prosentpoeng for innvandrere. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for tredje kvartal i år.

Innvandrermennene hadde en større nedgang i ledigheten enn kvinnene. For innvandrermenn er ledigheten nå 5,2 prosent, mens den er 6,8 prosent for kvinnene. Nedgangen i ledigheten var størst hos innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa.

Innvandrere fra Afrika har den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, i aboslutte tall utgjør dette 5 043 personer, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent (8 298 personer).

Blant dem som er norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 15 til 29 år, var arbeidsledigheten 3,4 prosent, som er det samme som i fjor. For befolkningen eksklusive innvandrere i samme aldersgruppe lå ledigheten på 2,2 prosent. Tilsvarende tall for innvandrere var 6 prosent.

Norge blant beste
Sammenliknet med andre Europeiske land scorer Norge og skandinavia best i økonomisk integrering av innvandrere. 

Økonomisk integrasjon måles dels som aktivitet i form av arbeid eller utdanning og dels som at arbeid er husholdets viktigste inntektskilde. Innvandrere i Skandinavia er oftere i arbeid eller under utdanning enn innvandrere i fransktalende og tysktalende deler av Europa, spesielt kvinnelige innvandrere, i følge studien “Økonomisk integrasjon av innvandrere i Vest-Europa” fra 2012.

(©NTB/ Utrop)