EU-byrå tar til orde for permanent opphold for ukrainske flyktninger

EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) sier hjelpetiltakene bør finsiktes mer mot kvinnene og barna som utgjør majoriteten av flyktningene..
Foto: Jurgita Jureviciene
EUs regjeringer bør forberede seg på å integrere ukrainske flyktninger permanent, mener unionens byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).
13Shares

EUs regjeringer bør forberede seg på å integrere ukrainske flyktninger permanent, mener unionens byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

I byråets årsrapport heter det videre at hjelpetiltakene bør finsiktes mer mot kvinnene og barna som utgjør majoriteten av flyktningene.

Rundt 8,3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte i februar i fjor, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Av disse har rundt 5,1 millioner midlertidig opphold under spesialordninger som gjør at de ikke trenger å søke asyl i EU, Sveits og Norge.

Videre skriver FRA at de fleste ukrainske flyktningene som er i jobb, er i jobber som krever langt mindre utdanning enn den de har. Byrået tar til orde for bedre språktrening og mer bevissthet rundt ukrainernes kvalifikasjoner.

FRA påpeker at det også er viktig å integrere ukrainske barn i skoler og barnehager, ikke bare for deres skyld, men også så mødrene kan komme seg i arbeid.

Det trengs spesialhjelp for ukrainske kvinner som har blitt utsatt for seksuell vold eller utnyttelse, skriver byrået.