Norge øker støtten til IOM

 
Foto: Claudio Castello
Norge gir 15 millioner kroner i økt støtte til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Støtten kommer i tillegg til årlige prosjektbidrag på over 125 millioner kroner, og ble kunngjort tirsdag under IOMs årsmøte i Genève.

– IOM er den eneste globale organisasjonen som spesialiserer seg på migrasjon. Den har et stort globalt nettverk og gjør en viktig innsats i mange land og regioner. Norges støtte vil styrke organisasjonens arbeid for å forebygge irregulær migrasjon og tilrettelegge for frivillig retur og reintegrering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Det norske bidraget skal blant annet styrke IOMs nye oppgaver som koordinator for FNs migrasjonsnettverk, samt støtte til organisasjonens omstilling og strategiutvikling.

– De nye oppgavene IOM nå påtar seg er viktige, ikke minst knyttet til forebygging. Kjernestøtten er ment å være et årlig norsk bidrag og er et signal om økt norsk engasjement i organisasjonen, sier Eriksen Søreide.

(©NTB)