HRS publiserte feil opplysninger om pengeoverføring

HRS publiserte flere tall som gir et feilaktig bilde av pengeoverføringene. Foto: Faksimile / Rights.no (HRS)
Foto: Rights.no
HRS har skrevet at over 95 millioner kroner er sendt til Djibouti fra privatpersoner i løpet av forrige halvår. Dette er i følge Faktisk.no feil.

Den korrigerte summen er 4,2 millioner kroner og ikke 95 millioner, ifølge Skatteetaten, skriver Faktisk.no. Opplysningen ble publisert i artikkelserien ”Pengskandalen” hvor det innvandrerkritiske nettstedet Human Rights Service (HRS) har skrevet om penger sendt til andre land via foretak som tilbyr pengeoverføringer. Tallene har de fått av Skatteetaten, som er ansvarlig for Valutaregisteret, i følge Faktisk.no. Tallene gjelder pengeoverføringer gjort via pengeoverføringstjenester. Overføringer gjort via banker er ikke tatt med. Skatteetaten opplyser til Faktisk.no, at flere av tallene som er brukt er feil. Det skyldes en feilrapportering til Valutaregisteret.

Bakgrunnen for sakene er at HRS har bedt Skatteetaten om innsyn i valutaoverføringer til de ti landene som mottok de største totale beløpene i 2017 og første halvår 2018. Flere av summene HRS har oppgitt i artiklene sine, stemmer ikke. HRS publiserte også tall om pengeoverføringer til Emiratene, Kenya og Etiopia som gir et helt feilaktig inntrykk av pengeoverføringer.

HRS avdekket selv feil i tallmaterialet før de publiserte artiklene, og kaller kontrollsystemet for en ”skandale”. HRS ble i følge Skatteetaten bedt om å vente med å publisere tallet for Djibouti, fordi saksbehandleren oppdaget avvik. HRS publiserte likevel før saksbehandler var ferdig med korrigering og beabeidelse av tallene, i følge Faktisk.no. 

I et tilsvar på Rights.no (HRS) skriver daglig leder Rita Karlsen at det ikke stemmer at de ble bedt om å avvente Djibouti-tallene, men at de ble bedt om å avvente tallene for Iran, noe de har gjort. Hun understreker at det var mye frem og tilbake med tallene mellom dem og Valutaregisteret. Hun mener det underbygger deres mistanke om manglende kontroll.