8000 tok norskprøven

 
Foto: Wikipedia
Nær 8000 innvandrere kan ta seg en velfortjent pust i bakken etter å ha gjennomført årets siste norskprøver. Prøven blir stadig viktigere.

– Norsk språk åpner døren til integrering, utdanning og jobb, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Norskprøven har fått en stadig viktigere rolle, og er blant annet inngangsvilkår for både oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge. Arbeidsgivere kan bruke prøven til å vurdere om en jobbsøker eller ansatt har de språkkunnskapene som trengs. Dessuten er prøveresultatene viktige for å dokumentere norsknivået ved opptak til høyere utdanning

Årets siste norskprøveperiode er den tredje i år, og har strukket seg over 14 dager på de cirka 230 kommunale prøvestedene landet rundt. Prøveperioden ble avsluttet fredag.

Sikkerhet og kvalitet

Norskprøvene gjennomføres digitalt.

– Sikkerhet for prøven er første prioritet. Derfor har vi gjennomført en betydelig oppgradering av prøvesystemet denne høsten, sier Gina Lund.

Den europeiske testorganisasjonen ALTE (Association of Language Testers in Europe) har gitt norskprøven for voksne innvandrere sitt kvalitetsmerke Q-mark. At norskprøven holder høy kvalitet er viktig for å sikre at prøvekandidatene får vist sine språkferdigheter og får en lik og rettferdig behandling.

Forstå og bli forstått

Kompetanse Norge har ansvaret for å utvikle og kvalitetssikre norskprøven. Prøven er utviklet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, og består av fire uavhengige delprøver som måler hvor godt voksne innvandrere kan lese, lytte, skrive og snakke norsk.

Språkferdigheter handler ikke bare om hva som er grammatisk korrekt, men også hva som er passende og effektivt språk. Det handler om å forstå og bli forstått.