Importør må kvitte seg med 6,4 tonn daddelkaker

Disse daddelkakene kan være helsefarlige
Foto: Mattilsynet
Mattilsynet mener at kakene kan være helsefarlige.

En Oslo-basert importør må returnere eller destruere over 6,4 tonn daddelkaker av typen Teashop Ma'amoul på grunn av helsefare. Dette skrives i en rapport fra Mattilsynet i følge Godt.no.

Daddelkakene inneholdt animalske ingredienser med opprinnelse i Saudi-Arabia. Landet har ikke godkjente overvåknings- og kontrollprogrammer for animalske produkter. Det er derfor forbudt å importere denne typen produkter til EU- og EØS-fellesskapet, skriver Godt.no.

Hastevedtak
Mattilsynet skriver i rapporten at de anser regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten. De har derfor fattet vedtak uten forhåndsvarsel, altså hastevedtak, for å sikre umiddelbar gjennomføring av vedtaket.

– Regelverk skal ivareta folkehelsen og dyrehelsen. Hvis regelverket ikke er oppfylt, for eksempel hvis man ikke med sikkerhet kan si at noe inneholder reststoffer, kan vi ikke garantere for at folkehelsen er beskyttet. Derfor fattet vi også et hastevedtak.

Det var også en rekke avvik fra merkeregelverket, som at det på produktets originale ingrediensmerking var oppført palmeolje, mens det i den svenske oversettelsen sto både palmeolje og soyaolje, sier Annette Haugane, avdelingssjef for Avdeling grensekontroll og import hos Mattilsynet til Godt.no.

Daddelkakene har ikke kommet ut i butikker.

– Det var importøren selv som meldte varepartiet inn til Mattilsynet for kontroll, så det har med andre ord ikke vært noen forsøk på å skjule varepartiet for Mattilsynet, sier Haugane til Godt.no.

Ulikt fokus på regelverket
Haugane forteller til Godt.no at regelverket for sammensatte produkter er komplisert, og at det varierer hvor mye fokus de forskjellige EU-landene har hatt på det. Et sammensatt produkt inneholder både foredlede animalske bestanddeler og vegetabilske produkter.

– I Norge har vi i de senere år fokusert på regelverket, og vi hadde i fjor en kampanje for å gjøre regelverket mer kjent for importørene, sier hun.

Importøren ønsker ikke å kommentere saken