Lavere toll på importmat fra fattige land

Wikipedia
Fra 1. januar blir flere landbruksvarer importert fra fattige land tollfrie eller får lavere tollsats.

Etter vedtak fra Stortinget skal Norge gi lavere toll på import fra land i GSP-systemet (Generalized System of Preferances). Derfor vil flere varer fra såkalte GSP+-land, som er lavere mellominntektsland, fra 1. januar bli tollfrie eller får en lavere tollsats ved import fra land som inngår i dette systemet, skriver Nationen.

Varegruppene som er omfattet av ordningen får 20 prosent lavere tollsatser enn andre GSP-land.

De fattige og minst utviklede landene (MUL-land) har allerede tollfritak for de varene som inngår i ordningen.

(©NTB)