Flere titalls demokratiguider skal få opp stemmegiviningen

Hvem skal bestemme der du bor?
Foto: Unsplash
Flere titalls demokratiguider i Oslo, og andre kommuner i landet skal bidra til at flere stemmer. Samtidig sier statsviter seg skeptisk.
1Shares

Opptil 60 Oslo-beboere har blitt ansatt som demokratiguider i hovedstaden, fått samme opplæring som valgmedarbeiderne, og i tillegg et ekstra kurs om oppgaven som demokratiguide.

Felles for demokratiguidene er at de er unge. I tillegg har de kunnskaper som kan være ekstra viktige, ifølge ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV).

– De kan mange forskjellige språk. Om de snakker urdu, somalisk, eller andre språk, så kan de få dialog med sitt eget morsmål. Det kan ha stor betydning, sier Borgen til NRK.

Lav valgdeltakelse

Ved sist valg var valgdeltagelsen ved enkelte østlige bydeler nede på 50 prosent. Derfor er mangfoldet viktig, ifølge ordføreren.

Lanni Adil Lateef og Jacob Sørgård Newman er to av de unge demokratiguidene i hovedstaden.

– Vi håper å motivere dem til å gå til stemmelokalet, det tar fire minutter å stemme, forteller Lateef til NRK.

Fikk besøk av stortingspresidenten

Også i Fredrikstad er valgdeltakelsen blant unge og folk med innvandrerbakgrunn lavere enn befolkningen ellers.

Fredrikstad var første kommune i landet til å innføre ordningen. Senere har kommuner som Oslo, Drammen, Sarpsborg og Lørenskog, og flere, fulgt opp. I Fredrikstad førte ordningen til at valgdeltakelsen økte fra 53,7 prosent i kommunevalget i 2015 til 58 prosent i 2019.

– Unge voksne og personer med innvandrerbakgrunn er blant dem som i snitt har lavest valgdeltakelse. Vi tror at de som selv er en del av disse gruppene, er best rustet til å drive dette informasjonsarbeidet, sier Erik Kruse, prosjektleder for Demokratiguidene, til Fredrikstad kommunes hjemmeside.

Onsdag fikk guidene besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani, som lot seg imponere over innsatsen.

– Skal vi ta vare på demokratiet, må folk bruke stemmeretten. Vi er nødt til å øke valgdeltakelsen, og det er dessverre slik at færre bruker stemmeretten ved kommunevalg enn ved stortingsvalg, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til Fredrikstads Blad.

Kritisk til misbruk

Statsviter Trond R. Hole er på sin side kritisk til ordningen, som han kaller “ikke betryggende, og som kan misbrukes”.

– Min største bekymring med «demokrati-guidene» er ikke at de kanskje bidrar til en kunstig oppjekking av valgdeltakelsen for visse velgergrupper. Nei, min bekymring går mer på rekrutteringen, opplæringen og manglende muligheter for kontroll med guidene, skriver han i et innlegg i Nettavisen.

– Jeg tillater meg å spå at dette vil komme til å ende med at vi – blant sikkert mye god, nøytral demokrati-virksomhet – også vil se eksempler på misbruk, på ikke-nøytral overtalelse og feil-vinklet informasjon, mesteparten sikkert ubevisst, men noe også bevisst.

Les også:

Vil teste valgbuss for å få flere til å stemme