Mottak av flyktninger belaster sosialbudsjettene i Trøndelag

 
Foto: CAE
Over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag har sprengt sosialbudsjettet. Fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en av årsakene.

I Stjørdal har utgiftene til økonomisk sosialhjelp tredoblet seg de siste fem årene. I Namsos var det en dobling bare i fjor. Begge kommunene har tatt imot mange flyktninger, skriver Adresseavisen.

– Økningen startet for oss i 2012. Da hadde vi utbetalinger på rundt 8 millioner kroner. Dette steg til 14 millioner i 2015, 25 millioner i 2017 og 28 millioner i fjor, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal til avisen.

– Bare økningen i utbetaling av sosialhjelp siden 2012 tilsvarer innsparingseffekten av å legge ned alle grendeskoler ganger med tre, sier han.

Vigdenes advarer mot å gå i samme felle som vårt naboland.

– Dette illustrerer at vi ikke må få svenske tilstander. Vi må føre en restriktiv innvandringspolitikk av hensyn til statens og det offentliges finanser på lang sikt. Det er noen kostnader her som er underkommunisert også fordi man har en viss berøringsangst med temaet, mener Vigdenes.

Fylkesmannens kartlegging viser store variasjoner mellom de 44 kommunene i Trøndelag, men to forhold trekkes fram som forklaring på økningen.

– Mange kommuner som har hatt betydelig mottak og bosetting av flyktninger, har også betydelig vekst i sosialhjelpen. Videre ser vi at omleggingen og endringer av ordningen med arbeidsavklaringspenger også bidrar betydelig i vekst i sosialhjelpen, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

(©NTB)