Personer med flyktningbakgrunn er overrepresentert i drukningsstatistikken

Flere muslimske jenter melder seg på for å lære å svømme.

– Vi har bosatt en del flyktninger, og det er en utfordring at flere av disse ikke har så gode svømmeferdigheter. Derfor har kommunen søkt på de statlige tilskuddsordningene for å gi denne gruppen ekstra svømmeopplæring, sier ordfører Jan Kristensen i Lyngdal til Fædrelandsvennen.

Lyngdal har de siste årene bosatt fra 50 til over 80 flyktninger årlig. Flere av disse har før de ankom Lyngdal ikke hatt den samme muligheten eller kultur for å lære seg selv og barna å svømme, skriver avisen.

Frivillig deltakelse

– Svømmeopplæringen som vi tilbyr flyktninger er frivillig, men vi håper jo flest mulig benytter seg av tilbudet, sier Kristensen.

Ordføreren i Lyngdal forteller Fædrelandsvennen at både Sørlandsbadet i kommunesenteret Lyngdal og svømmehallen på Byremo er viktige for å øke svømmeferdighetene til alle kommunens innbyggere.

Flere har ikke søkt

I fjor var det bare 9 av de 25 Agder-kommunene som søkte Statsforvalteren i Agder om tilskudd til nyankomne minoritetsspråklige elever som ikke har gjennomført svømmeopplæring, skriver avisen videre. Kommunene som søker kan få inntil 1750 kroner per elev i slikt tilskudd, og de som søkte i fjor og fikk statlige midler til slik svømmeopplæring var Gjerstad, Grimstad, Iveland, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Vennesla og Åmli.

– Jeg vil ikke kritisere kommuner som ikke har søkt om midler til svømmeopplæring for flyktninger. Det kan være utfordrende å organisere transport for kursdeltakerne til og fra svømmehall. Det er heller ikke alltid lett å finne ledig bassengtid eller instruktører til å ta på seg jobben, sier konstituert direktør Ingunn Lund i utdanning- og barnevernsavdelingen hos statsforvalteren, avslutter ordføreren til Fædrelandsvennen.