Kommunene har vedtatt å bosette 34.000 flyktninger hittil i år

Lisbeth Fransplass Røren er konstituert direktør i IMDi.

IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene. Om trenden fortsetter, vil man totalt få 37 000 plasser i år.

– Det betyr at vi ikke er helt i mål. Nå ser vi frem til å motta svar fra resterende kommuner. Vi oppfordrer på det sterkeste til å vedta i tråd med anmodningen. IMDi vil veilede og støtte kommuner i dette arbeidet, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

Kommuner kan få 50 000 kr per person de bosetter utover den opprinnelige anmodningen fra IMDi.

– Regjeringen har vært opptatt av å få tiltak som støtter opp under kommunenes arbeid med bosetting og integrering og jeg håper det bidrar til at flere vedtar i tråd med anmodningen. Det er avgjørende for at vi skal lykkes med å ta imot flest mulig på en god måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Noen kommuner melder at de har utfordringer med å skaffe nok boliger og tilstrekkelig kapasitet i kommunale tjenester som helse, skole og barnehage. Samtidig ser vi en imponerende innsats for å finne gode løsninger i en krevende situasjon. Og kommunene bosetter fortsatt i et høyt tempo, avslutter Røren.