Flere ukrainske flyktninger blir sosialhjelpsmottakere

Ukrainere er tredje største gruppe av sosialhjelp, ifølge SSB-tall.
Foto: Flickr
Ukrainske flyktninger kommer seg ikke ut i jobb, og mange må be om økonomisk nødhjelp for å få mat på bordet.
57Shares

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norskfødte uten innvandrerbakgrunn (40 prosent) og uoppgitt landbakgrunn (9,2 prosent) er de to største gruppene. Så kommer sosialhjelpsmottakere med landbakgrunn fra Ukraina som den tredje største gruppen med 7,5 prosent av alle sosialhjelpsmottakere, etterfulgt av syrere med 7 prosent.

Grunnlagstallene viser en økning i sosialhjelpsmottakere med ukrainsk landbakgrunn samt en økning i sosialhjelpsmottakere som er i heltidsjobb.

Få i jobb

Ifølge statistikken øker også antallet sosialhjelpsmottakere kraftig.

– For første gang på fire år at antall sosialhjelpsmottakere øker kraftig. Det er grunn til å tro at pandemien og krigen i Europa har hatt betydning for utviklingen i sosialhjelpstallene. Den etterfølgende prisveksten og generelt økte utgifter til livsopphold gjennom 2022 for flere i befolkningen, er også med på å påvirke tallene.

En SSB-rapport fra august viste at kun sju prosent av ukrainske flyktninger i Norge var sysselsatt per april i år.

Samme måned hadde 27.636 personer fått innvilget kollektiv beskyttelse fra Ukraina i aldersgruppen 18–66 år, noe som tilsvarer et sysselsettingsnivå på sju prosent.

Flesteparten av disse er sysselsatt innen jordbruk, skogbruk og fiske, og overnattings- og serveringsvirksomhet, ifølge NRK.