Frp-politiker kritisk til at Oslo-politiet dropper landbakgrunn

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen ber politiet produsere statistikk som viser bakgrunnen til dem som begår kriminalitet.
Oslopolitiet publiserer ikke lenger detaljert statistikk over innvandrerbakgrunn blant kriminell ungdom. Frp politiker er kritisk til beslutningen.
1Shares

I en e-postutveksling mellom politiinspektør Rune Solberg Swahn, leder i forebyggende enhet i Oslopolitiet, og Fremskrittpartiet gir han følgende begrunnelse for at bakgrunnen til de unge kriminelle i Oslo ikke lenger publiseres:

– I produksjonen av rapporten for 2022 har vi med hensikt redusert omfanget av detaljerte tabeller. Årsaken til dette er blant annet at vi over tid har observert både unøyaktige og feilaktige slutninger av tallmaterialet», skriver Swahn til en rådgiver i Fremskrittspartiet.

Frp-politiker Per Willy Amundsen er kritisk, og tolker dette som sensur av statistikk.

– Politiet underslår viktig statistikk. Det er et dårlig utgangspunkt når vesentlig informasjon underslås for politikerne og offentligheten, sier Amundsen.

Les mer i Dagsavisen