Politiet ber jøder melde diskriminering og trakassering

– Vi følger med på utviklingen, og ved behov vil tiltakene våre bli justert i tråd med situasjonen, sier stabssjef Harald Nilssen til NRK.
Oslo politidistrikt sier de ikke har merket at flere anmelder trusler og trakassering, derfor de ber jøder som blir utsatt for slike hendelser om å melde dette til politiet.

Ifølge Det mosaiske trussamfundet opplever flere jøder i Norge å bli påverket negativt av krigen som går for seg mellom Israel og Hamas.

Men Oslo politidistrikt sier de ikke har merket at flere melder slike saker til politiet, og ber derfor jøder blir utsatt for slike hendelser om å melde dette.

– Vi følger med på utviklingen, og ved behov vil tiltakene våre bli justert i tråd med situasjonen, sier stabssjef Harald Nilssen til NRK.

– Generelt har Oslo politidistrikt sett i gang en rekke tiltak i forhold til situasjonen. Vi har fokus på økt sikkerhet ved samlingspunkt for norske borgere som høyrer til den jødiske minoriteten i vårt distrikt. I tillegg har vi økt fokus på tryggheten for synagogen i Oslo og har tiltak knytte til den israelske ambassaden.