Halvparten av dem som mister statsborgerskapet får bli

– Det at det åpnes en tilbakekallssak, har store konsekvenser for dem det gjelder, sier NOAS.
Foto: Scanstockphoto
52 prosent av de tidligere asylsøkerne som er blitt fratatt norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse, har likevel fått bli i Norge.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), mener tallene viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) plager folk unødig, skriver Klassekampen.

Av dem som får tilbakekall av statsborgerskap og oppholdstillatelser, viser tallene Noas har hentet inn fra UDI, at 52 prosent får en ny tillatelse etter at statsborgerskap eller oppholdstillatelse er trukket tilbake.

Av 272 personer som fikk statsborgerskapet sitt tilbakekalt av UDI siden 2017, er bare seks personer returnert.

– Det at det åpnes en tilbakekallssak, har store konsekvenser for dem det gjelder. Selv om det ikke ender med tilbakekall, så er det en lang periode med usikkerhet og frykt, som er svært belastende, sier seniorrådgiver Elin Berstad Mortensen, seniorrådgiver i Noas, til Klassekampen.

En person kan bli fratatt statsborgerskap eller oppholdstillatelse dersom vedkommende har snakket usant om forhold av vesentlig betydning for vedtaket om opphold i Norge.