Jehovas vitner nektes igjen statstilskudd

Oversettersenteret til Jehovas Vitner er stort og moderne. Det var tidligere hovedkvarter for Norge, men i dag ligger det sentrale kontoret i København.
Foto: Xueqi Pang
Statsforvalteren i Oslo og Viken avviser kravene fra Jehovas vitner om tilskudd på 35 millioner kroner for 2022 og 2023, skriver Vårt Land.

I fjor ble det kjent at trossamfunnet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen og har gått til søksmål mot staten. Rettssaken skal opp for Oslo tingrett i januar.

I mellomtiden har de altså søkt om statstilskudd for både i fjor og i år.

De er ikke uventet også uenig i Statsforvalterens avslag.

– Vi er uenig i Statsforvalterens begrunnelser i vedtaksbrevene om å nekte Jehovas vitner statsstøtte for 2022 og 2023. Brevene mottok vi henholdsvis 20 måneder og 9 måneder etter at søknadene ble sendt, sier talsperson Fabian Fond for Jehovas vitner i Skandinavia til Vårt Land.

– Negativ sosial kontroll av barn

I vedtaket som gjelder 2022, påpeker Statsforvalteren at trossamfunnet ikke har gitt nye opplysninger om at de «planlegger eller har iverksatt tiltak for å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd for 2021», skriver avisa.

Statsforvalteren mente da blant annet at Jehovas vitner hindrer fri utmelding for medlemmene sine. I tillegg ble det påpekt at eksklusjonsreglene av mindreårige døpte innebærer negativ sosial kontroll av barn i trossamfunnet.

Nylig ble det kjent at Jehovas vitner ikke får godkjent en midlertidig registrering som trossamfunn – mens de venter på rettssaken i januar. Det ville gitt dem mulighet til å søke statsstøtte, men også rett til å vie ektepar. Ankesaken ble avvist av Høyesterett i oktober.

Vedtaket kan ankes

Avslaget for 2023 begrunnes med at Jehovas vitner ikke lenger er et registrert trossamfunn. Registreringen gikk ut i desember i fjor.

Vedtaket om nekt av statstilskudd kan påklages Barne- og familiedepartementet. Jehovas vitner har foreløpig ikke bestemt om de vil gjøre det eller inkludere kravet i rettssaken.

Trossamfunnet oppgir selv at de har 11.877 forkynnere i Norge som gir Bibel-undervisning fordelt på 163 menigheter.