Det Mosaiske Trossamfund ber om ekstra statsstøtte

Det Mosaiske Trossamfund (DMT) ber om 1,25 millioner kroner ekstra i statsstøtte.
Foto: DMT
I forbindelse med den pågående situasjonen i Gaza har Det Mosaiske Trossamfund (DMT) søkt om ekstra statsstøtte for å styrke sikkerheten til jøder i Norge.

Ronen Bahar, som er styreleder i DMT i Oslo, har ifølge Vårt Land sendt en søknad til kommunalminister Erling Sande (Sp) der han ber om 1,25 millioner kroner ekstra i statsstøtte.

Kommunalministeren har det politiske ansvaret for de nasjonale minoritetene i Norge, inkludert jødene.

I forbindelse med situasjonen på Gazastripen anser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at trusselen mot israelske mål i Norge er skjerpet. Blant de ekstra midlene som DMT nå har søkt om for å styrke sikkerheten til norske jøder, er 750.000 kroner planlagt til å øke sikkerhetsstaben med halvannet årsverk.

Kommunaldepartementet opplyser til Vårt Land at søknaden, som ble sendt med kopi til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), er til behandling.