Jehovas vitner åpner for å hilse på ekskluderte medlemmer

Jehovas vitner kan nå hilse på ekskluderte medlemmer.
Foto: Xueqi Pang
Jehovas vitner mistet norsk statstilskudd blant annet på grunn av sin strenge ekskluderingspraksis. Nå mykner organisasjonen opp - men bare litt.

– Det styrende råd har kommet fram til at forkynnere kan bruke sin samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, til å vurdere om de kort vil hilse på personen og ønske han eller henne velkommen til møtet, skriver Det styrende råd i en rapport som siteres av Vårt Land.

Det styrende råd er Jehovas vitners internasjonale ledelse. Forkynnere er Jehovas vitners begrep for «aktive medlemmer som tilhører menighetene». Fram til nå har organisasjonen nektet disse å hilse på ekskluderte medlemmer dersom de kommer på møter i menigheten.

Det nye vedtaket forklarer også i detalj hvordan en slik samtale kan foregå.

I januar avgjorde Oslo tingrett at Jehovas vitner ikke får tilbake statsstøtten i Norge. Dommen gikk blant annet inn på ekskluderingspraksisen, som retten mener «innebærer alvorlige krenkelse av andres rettigheter og friheter.»

Tidligere Jehovas vitner-topp Rolf Furuli sier til Vårt Land at denne rettssaken kan ha hatt betydning, særlig ettersom noe av det som kom fram, er at barn under 18 år blir ekskludert.

(©NTB)